Lan đẹp

Lan rừng Việt Nam

Lan rừng: Eria dasyphylla Parish & Rchb

Đồng Danh: Eria dasyphylla Parish & Rchb. f. 1874; Eria evrardii Gagnep. 1930; Pinalia dasyphylla (Parish & Rchb. f.) Kuntze 1891.
Tên Việt: Mao lan lá nhung (PHH), Lan nhung vẩy ốc (TH).
Mô Tả: Phong lan nhỏ, thân lá đầy lông, hoa một chiếc [ … ]

 

Lan rừng: Trias nummularia Aver.& Averyanova


Mô Tả: Phong lan nhỏ, củ mọc sát nhau, lá một chiếc hoa đơn độc to 3 cm, nở vào mùa Xuân.
Nơi mọc: Hương Hóa, Quảng Trị.

 

Lan rừng: Bulbophyllum nasutum Rchb

Đồng Danh: Bulbophyllum nasutum Rchb. f.; Phyllorchis nasuta (Rchb. f.) Kuntze 1891; Trias vitrina Rolfe 1895.
Tên Việt: Ba lan mũi PHH), Ba góc nhọn (TH).
Mô Tả: Phong lan nhỏ, củ mọc sát nhau, lá 1 chiếc, hoa 3 cm nở vào mùa Thu-Đông.
Nơi mọc: Sa Thầy, Kontum, Tân Biên, Tây Ninh, Tây Nguyên, Lâm Đồng, [ … ]

 

Lan rừng: Trias disciflora

Đồng Danh: Bulbophyllum disciflorum Rolfe 1895.
Tên Việt: Ba lan hoa đĩa (PHH), Lan ba góc đĩa (TH).
Mô Tả: Phong lan nhỏ, củ hình tròn, lá 1 chiếc. Hoa đơn độc to 3 cm, mọc từ đáy củ, cuống ngắn nở vào mùa Xuân-Hạ.
Nơi mọc: Lộc ninh, Sông Bé, Tây Nguyên.

[ … ]
 

Lan rừng: Phaius dodgsonii Dean

Đồng Danh: Phaius dodgsonii Dean 1878; Thunia dodgsonii (Dean) B.S. Williams 1894; Thunia mastersiana Kraenzl 1894; Thunia xanthophlebia Rchb. f. ex Parish 1883.
Tên Việt: Hạc Đính tuyệt (PHH), Bạch hạc nhỏ (TH).
Mô Tả: Phong lan cây cao 40-50 cm, chùm hoa 2-6 chiếc, hoa to 4-6 cm, nở vào mùa Hạ.
Nơi [ … ]