Lan đẹp

Lan Prosthechea vitellina

Giống lan đẹp Prosthechea vitellina - Đỏ

Đây là một giống lan đẹp đẽ vào cỡ trung bình thường mọc trên các thân cây sồi (Oak) và cây thông ở Honduras, Mexico và Nicaragua, tai các cao độ 1400-1600 thước. Củ hình trái lê cao 4-6 phân, lá 2 chiếc dài 25-30 phân. Chùm hoa mọc ở ngọn dài 30-45 [ … ]

 

Giống lan đẹp Prosthechea vitellina - Vàng

Đây là một giống lan đẹp đẽ vào cỡ trung bình thường mọc trên các thân cây sồi (Oak) và cây thông ở Honduras, Mexico và Nicaragua, tai các cao độ 1400-1600 thước. Củ hình trái lê cao 4-6 phân, lá 2 chiếc dài 25-30 phân. Chùm hoa mọc ở ngọn dài 30-45 phân, với 8-20 hoa to 3 phân, mầu đỏ cam với chiếc [ … ]

 

Giống lan đẹp Prosthechea vitellina - Trắng

 

Đây là một giống lan đẹp đẽ vào cỡ trung bình thường mọc trên các thân cây sồi (Oak) và cây thông ở Honduras, Mexico và Nicaragua, tai các cao độ 1400-1600 thước. Củ hình trái lê cao 4-6 phân, lá 2 chiếc dài 25-30 phân. Chùm hoa mọc ở ngọn dài 30-45 phân, với 8-20 hoa to 3 phân, mầu đỏ cam [ … ]

 

Giống lan đẹp Prosthechea vitellina

 

Đây là một giống lan đẹp đẽ vào cỡ trung bình thường mọc trên các thân cây sồi (Oak) và cây thông ở Honduras, Mexico và Nicaragua, tai các cao độ 1400-1600 thước. Củ hình trái lê cao 4-6 phân, lá 2 chiếc dài 25-30 phân. Chùm hoa mọc ở ngọn dài 30-45 phân, với 8-20 hoa to 3 phân, mầu đỏ cam với [ … ]