Lan đẹp

Lan Epigeneium lyonii

Loài Lan có từ ngàn xưa

Cây lan này xưa kia mọc ở trên các ngọn núi cao 1600 th thuộc đảo Lữ Tống, Phi Luật Tân nhưng sau đó được gửi đi ngoại quốc rồi được nhân giống và truyền đi khắp nơi trên thế giới. Năm 1908 Oakes Ames nhà khoa học người Hoa Kỳ (1874-1950) đã đặt tên [ … ]